Przetargi

Nazwa Termin składania ofert Rodzaj zamówienia: Wartość zamówienia

Tryb podstawowy - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów-Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki - Marszewice

Roboty budowlane Zamówienia powyżej 130 000 zł

Tryb podstawowy - Przebudowa DP 1216W w miejscowości Pniewo – Czeruchy (nakładka)

Roboty budowlane Zamówienia powyżej 130 000 zł

Tryb podstawowy - Przebudowa DP 1216W w miejscowości Pniewo – Czeruchy (nakładka)

Roboty budowlane Zamówienia powyżej 130 000 zł

Rozeznanie cenowe - dostawa 5 ton emulsji

Dostawy Zamówienia poniżej 130 000 zł

Rozeznanie cenowe - Wykonanie kontrolnych badań laboratoryjnych podczas trwania zadania pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów-Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki – Marszewice”

Zamówienia poniżej 130 000 zł

Rozeznanie cenowe - : Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów-Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki - Marszewice”.

Usługi Zamówienia poniżej 130 000 zł

Rozeznanie cenowe - Przeprowadzenie badań środowiska pracy w zakresie pomiarów hałasu, drgań o ogólnym i miejscowym działaniu na organizm człowieka na stanowiskach pracy robotnika/robotnika wysokowykwalifikowanego.

Usługi Zamówienia poniżej 130 000 zł

Tryb podstawowy - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów-Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki - Marszewice

Roboty budowlane Zamówienia powyżej 130 000 zł

Tryb podstawowy - Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W w zakresie budowy chodnika w istniejącym pasie drogowym w miejscowości Gąsocin, gmina Sońsk (II)

Roboty budowlane Zamówienia powyżej 130 000 zł

Rozeznanie cenowe - dostawa rowerów elektrycznych

Dostawy Zamówienia poniżej 130 000 zł