Przetargi

Nazwa Termin składania ofert Rodzaj zamówienia: Wartość zamówienia

Rozeznanie cenowe do 130 000 zł - dostawa środków czystości

Dostawy Zamówienia poniżej 130 000 zł

Rozeznanie cenowe do 130 000 zł - wykonanie projektów stałej organizacji ruchu

Usługi Zamówienia poniżej 130 000 zł

Rozeznanie cenowe do 130 000 zł - dostawa artykułów biurowych

Dostawy Zamówienia poniżej 130 000 zł

Rozeznanie cenowe do 130 000 zł - wykonanie projektów stałej organizacji ruchu

Usługi Zamówienia poniżej 130 000 zł

"Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych oraz do sprzętu drogowego Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie”

Dostawy

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów – Opinogóra – Długołęka – Zielona na odcinku od km 6+500,00 do km 7+180,00"

Roboty budowlane

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów – Opinogóra – Długołęka – Zielona na odcinku Opinogóra – Długołęka do granicy powiatu od km 7+180,00 do km 11+350,00 oraz od km 12+350,00 do km 13+040,00 – zamówienie dotyczy odcinka

Roboty budowlane

"Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę drogi powiatowej nr 1206W oraz drogi powiatowej nr 2319W"

Usługi

"Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę drogi powiatowej nr 1224W oraz drogi powiatowej nr 1226W"

Usługi

"Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę drogi powiatowej nr 1206W oraz drogi powiatowej nr 2319W"

Usługi