Tryb podstawowy - Przebudowa drogi powiatowej nr 1241W Ciechanów-Młock-Wola Młocka-Luszewo przejście przez Wolę Młocką odcinek od km 16+805,00 do km 17+547,00

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wartość zamówienia
Zamówienia powyżej 130 000 zł
Termin złożenia oferty
Termin otwarcia ofert
Załączniki
Ostatnia aktualizacja
12/10/2021
Autor
Emilia Pajewska