Rozeznanie cenowe do 130 000 zł - dostawa mieszanki optymalnej o uziarnieniu 0-31,5 mm pochodzenia kamiennego

Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wartość zamówienia
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Termin złożenia oferty
Szczegóły w załacznikach (kruszywo nie musi być płukane).
Ostatnia aktualizacja
19/03/2021
Autor
Emilia Pajewska