Przetargi

Nazwa Termin składania ofert Rodzaj zamówienia: Wartość zamówienia

Tryb podstawowy - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1239W na odcinku od ul. Willowej w Kargoszynie do mostu na rzece Łydynia w miejscowości Kargoszyn”

Roboty budowlane Zamówienia powyżej 130 000 zł

Rozeznanie cenowe do 130 000 zł - dostawa mieszanki optymalnej o uziarnieniu 0-31,5 mm pochodzenia kamiennego

Dostawy Zamówienia poniżej 130 000 zł

Rozeznanie cenowe do 130 000 zł - dostawa kruszywa płukanego łamanego bazaltowego

Dostawy Zamówienia poniżej 130 000 zł

Tryb podstawowy - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów – Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki - Marszewice

Usługi Zamówienia powyżej 130 000 zł

Rozeznanie cenowe do 130 000 zł - wynajem samochodu ciężarowego

Usługi Zamówienia poniżej 130 000 zł

Rozeznanie cenowe do 130 000 zł - wynajem sprzętu

Zamówienia poniżej 130 000 zł

Rozeznanie cenowe do 130 000 zł - wykonanie i dostawa letniej odzieży roboczej

Zamówienia poniżej 130 000 zł

Tryb podstawowy - Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów – Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki - Marszewice

Usługi Zamówienia powyżej 130 000 zł

Rozeznanie cenowe do 130 000 zł - dostawa środków czystości

Dostawy Zamówienia poniżej 130 000 zł

Rozeznanie cenowe do 130 000 zł - wykonanie projektów stałej organizacji ruchu

Usługi Zamówienia poniżej 130 000 zł