Przetargi

Nazwa Termin składania ofert Rodzaj zamówienia: Wartość zamówienia

Tryb podstawowy - Remont drogi powiatowej nr 1248W Gołotczyzna – Zawady – Nowe Miasto

Roboty budowlane Zamówienia powyżej 130 000 zł

Rozeznanie cenowe do 130 000 zł - dostawa/nasadzenia drzew

Zamówienia poniżej 130 000 zł

Tryb podstawowy - Remont drogi powiatowej nr 1248W Gołotczyzna – Zawady – Nowe Miasto

Roboty budowlane Zamówienia powyżej 130 000 zł

Tryb podstawowy - Remont drogi powiatowej nr 1228W - przejście przez miejscowość Ruszkowo

Roboty budowlane Zamówienia powyżej 130 000 zł

Tryb podstawowy - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów w zakresie budowy obustronnego chodnika

Usługi Zamówienia powyżej 130 000 zł

Tryb podstawowy - Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów na odcinku od km 17+836,00 do km 18+417,80

Roboty budowlane Zamówienia powyżej 130 000 zł

Tryb podstawowy - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów w zakresie budowy obustronnego chodnika

Usługi Zamówienia powyżej 130 000 zł

Tryb podstawowy - Przebudowa drogi powiatowej nr 3428W Ostaszewo – Kałęczyn od km 0+000,00 do km 0+600,00 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3428W Ostaszewo – Kałęczyn od km 0+600,00 do km 1+1200,00

Roboty budowlane Zamówienia powyżej 130 000 zł

Tryb podstawowy - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów w zakresie budowy obustronnego chodnika

Usługi Zamówienia powyżej 130 000 zł

Tryb podstawowy - Przebudowa drogi powiatowej nr 3428W Ostaszewo – Kałęczyn od km 0+000,00 do km 0+600,00 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3428W Ostaszewo – Kałęczyn od km 0+600,00 do km 1+1200,00

Roboty budowlane Zamówienia powyżej 130 000 zł