Komunikat w sprawie zmiany organizacji pracy Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie

Kategoria

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne wywołane przez wirus Sars-CoV-2 oraz w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników bezpośrednia obsługa interesantów w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ciechanowie zostaje ograniczona do odwołania.

W związku z powyższym prosimy o rozważenie możliwości ograniczenia osobistego załatwiania spraw i procedowanie ich w formie korespondencji tradycyjnej na adres: Powiatowy Zarząd Dróg ul. Mazowiecka 7, 06-400 Ciechanów lub elektronicznej na adres: pzd@pzdciechanow.pl

Interesanci proszeni są również o korzystanie ze skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu na zewnątrz budynku.

W celu załatwienia sprawy prosimy o kontakt pod poszczególnymi nr telefonów:

  • Sekretariat 23 672 54 14,
  • Dział Techniczny 23 673 78 14,
  • Dział Finansowo – Księgowy i Zamówień Publicznych 23 673 78 15

Tylko w wyjątkowych sprawach, po umówieniu telefonicznym obsługa odbywać się będzie w sali konferencyjnej Powiatowego Zarządu Dróg.

Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie
mgr Wojciech Jagodziński

Ostatnia aktualizacja
20/12/2020
Autor
admin